คุณคิดว่า การให้บริการของ อบต.นาทราย ดีหรือไม่
ดีมาก
ดี
เฉย ๆ
ควรปรับปรุง