หน้าแรก

1 7 8 9
12 เมษายน 2565 ขอประชาสัมพันธ์เรื่องการเก็บขยะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
11 เมษายน 2565 โครงการตั้งจุดตรวจเพื่อรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาล ประจำปีงบประมาณ 2565 (เทศกาลสงกรานต์ 2565)
5 เมษายน 2565 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565
28 มีนาคม 2565 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565
24 มีนาคม 2565 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8/2565
23 มีนาคม 2565 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 1
23 มีนาคม 2565 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7/2565
22 มีนาคม 2565 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6/2565
19 มีนาคม 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่องมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
17 มีนาคม 2565 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5/2565
1 7 8 9 10 11 20

RSS ระบบ E-GP

วิสัยทัศน์(Vision)

คุณภาพชีวิตดี เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า การศึกษามีคุณภาพ ครบถ้วนโครงสร้างพื้นฐาน ธรรมาภิบาลเป็นเลิศ

 

  • 13859ทั้งหมด:
  • 15วันนี้:
  • 42เมื่อวานนี้:
  • 396สัปดาห์ที่แล้ว:
  • 486เดือนที่แล้ว:
  • 0ออนไลน์:
  • 7 ธันวาคม 2564เริ่มนับ: