หน้าแรก

"เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาทราย ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์/จิตอาสา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาทราย วันที่ 1 ธันวาคม 2566

1 4 5 6 7 8 15
13 กุมภาพันธ์ 2566 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3-4/2566
3 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (สมัยแรก) ครั้งที่ 1
31 มกราคม 2566 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลนาทราย
31 มกราคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่องประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
30 มกราคม 2566 ข้อมูลลานกีฬาและสนามกีฬาตำบลนาทราย
30 มกราคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่องประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
24 มกราคม 2566 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/25666
24 มกราคม 2566 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สุ่ชุมชน ครั้งที่ 48-49/2565
23 มกราคม 2566 เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ
19 มกราคม 2566 ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566
1 4 5 6 7 8 28

วิสัยทัศน์(Vision)

คุณภาพชีวิตดี เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า การศึกษามีคุณภาพ ครบถ้วนโครงสร้างพื้นฐาน ธรรมาภิบาลเป็นเลิศ

 

  • 24709ทั้งหมด:
  • 0วันนี้:
  • 14เมื่อวานนี้:
  • 233สัปดาห์ที่แล้ว:
  • 68เดือนที่แล้ว:
  • 0ออนไลน์:
  • 7 ธันวาคม 2564เริ่มนับ: