หน้าแรก

1 4 5 6
7 มีนาคม 2565 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565
7 มีนาคม 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่องนัดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565
2 มีนาคม 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565
12 กุมภาพันธ์ 2565 การรับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาทราย ประจำปีการศึกษา 2565
10 กุมภาพันธ์ 2565 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4/2565
2 กุมภาพันธ์ 2565 นายกอบต.นาทรายให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์รงค์ บุญสวยขวัญ (ส.ส.นครศรีธรรมราช เขต 1)
1 4 5 6 7 8 22

RSS ระบบ E-GP

วิสัยทัศน์(Vision)

คุณภาพชีวิตดี เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า การศึกษามีคุณภาพ ครบถ้วนโครงสร้างพื้นฐาน ธรรมาภิบาลเป็นเลิศ

 

  • 5154ทั้งหมด:
  • 25วันนี้:
  • 32เมื่อวานนี้:
  • 227สัปดาห์ที่แล้ว:
  • 879เดือนที่แล้ว:
  • 1ออนไลน์:
  • 7 ธันวาคม 2564เริ่มนับ: