หน้าแรก

ผู้ว่าเมืองนครฯ​ อภินันท์สัญจร​พบประชาชน

1 2 3 4 5 6 15
20 เมษายน 2566 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 12/2566
12 เมษายน 2566 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
5 เมษายน 2566 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 11/2566
31 มีนาคม 2566 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ QR CODE
27 มีนาคม 2566 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญยัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
24 มีนาคม 2566 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566
23 มีนาคม 2566 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9-10/2566
15 มีนาคม 2566 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8/2566
14 มีนาคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2566
7 มีนาคม 2566 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7/2566
1 2 3 4 5 6 27
9 พฤษภาคม 2565 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2565
11 เมษายน 2565 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565
31 มีนาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจำหน่ายพัสดุ ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
7 มีนาคม 2565 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
4 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565
17 มกราคม 2565 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564
15 ธันวาคม 2564 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
23 พฤศจิกายน 2564 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564
5 พฤศจิกายน 2564 ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1 2 3 4 5 6

RSS ระบบ E-GP

วิสัยทัศน์(Vision)

คุณภาพชีวิตดี เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า การศึกษามีคุณภาพ ครบถ้วนโครงสร้างพื้นฐาน ธรรมาภิบาลเป็นเลิศ

 

  • 22281ทั้งหมด:
  • 26วันนี้:
  • 38เมื่อวานนี้:
  • 274สัปดาห์ที่แล้ว:
  • 833เดือนที่แล้ว:
  • 0ออนไลน์:
  • 7 ธันวาคม 2564เริ่มนับ: