หน้าแรก

1 2 3 4 5 6 9
26 สิงหาคม 2565 อบต.นาทราย ร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ จอมล้านเกมส์ รร.เมืองนครศรีธรรมราช
24 สิงหาคม 2565 ประชุมปรึกษาหารือข้อราชการรับฟังปัญหาอุปสรรค ร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการประสานความร่วมมือ ในพื้นที่ตำบลนาทราย
19 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย (กองช่าง) ดำเนินการซ่อมแซมถนนสายต่างๆ ในพื้นที่
19 สิงหาคม 2565 โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลและสร้างความโปร่งใสในองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
17 สิงหาคม 2565 โครงการฟันสวย ยิ้มใส ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาทราย
16 สิงหาคม 2565 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 28-29/2565
8 สิงหาคม 2565 รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำเพื่อการประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ประจำปี พ.ศ. 2565
5 สิงหาคม 2565 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26-27/2565
2 สิงหาคม 2565 การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2565
28 กรกฎาคม 2565 พิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณ ถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ราชกาลที่ 10 วันที่ 28 กรกฎาคม 2565
1 2 3 4 5 6 20

RSS ระบบ E-GP

วิสัยทัศน์(Vision)

คุณภาพชีวิตดี เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า การศึกษามีคุณภาพ ครบถ้วนโครงสร้างพื้นฐาน ธรรมาภิบาลเป็นเลิศ

 

  • 13861ทั้งหมด:
  • 17วันนี้:
  • 42เมื่อวานนี้:
  • 398สัปดาห์ที่แล้ว:
  • 488เดือนที่แล้ว:
  • 0ออนไลน์:
  • 7 ธันวาคม 2564เริ่มนับ: