หน้าแรก

1 2 3 4 5 6
28 เมษายน 2565 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 12
27 เมษายน 2565 นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช​ (นายสุเทพ​ แก้วประดิษฐ์)​ พร้อมนายกฯ​อบต.นาทราย​(ร้อยตำรวจตรีโกศล​ พูลพิพัฒน์), ปลัดอบต.นาทราย(นายจรัญ​ บุญล้อม)​ และคณะทำงานหลายหน่วยงานร่วมลงพื้นที่ตรวจเตรียมความพร้อมในการที่จะเปิดดำเนินการของสนามชนโค​
27 เมษายน 2565 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14
19 เมษายน 2565 สถิติการให้บริการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/เบี้ยความพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
18 เมษายน 2565 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10
12 เมษายน 2565 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565
1 2 3 4 5 22

RSS ระบบ E-GP

วิสัยทัศน์(Vision)

คุณภาพชีวิตดี เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า การศึกษามีคุณภาพ ครบถ้วนโครงสร้างพื้นฐาน ธรรมาภิบาลเป็นเลิศ

 

  • 5154ทั้งหมด:
  • 25วันนี้:
  • 32เมื่อวานนี้:
  • 227สัปดาห์ที่แล้ว:
  • 879เดือนที่แล้ว:
  • 1ออนไลน์:
  • 7 ธันวาคม 2564เริ่มนับ: