หน้าแรก

"เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาทราย ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์/จิตอาสา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาทราย วันที่ 1 ธันวาคม 2566

1 2 3 4 5 15
19 กรกฎาคม 2566 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22/2566
14 กรกฎาคม 2566 จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU)
12 กรกฎาคม 2566 โครงการสุขภาพช่องปากดี ห่างไกลฟันผุ ของโรงเรียนวัดหญ้า
26 มิถุนายน 2566 วันที่ 26 มิถุนายน 2566 วันต่อต้านยาเสพติด “รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด”
22 มิถุนายน 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายทราย เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2566
20 มิถุนายน 2566 โครงการพบปะผู้นำชุมชน ปรึกษางาน ประสานการพัฒนา
17 มิถุนายน 2566 โครงการลดห่วง ลดพุง ลดโรค ด้วยการออกกำลังกาย
14 มิถุนายน 2566 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19/2566
29 พฤษภาคม 2566 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
19 พฤษภาคม 2566 ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
1 2 3 4 5 28
5 ตุลาคม 2565 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565
16 กันยายน 2565 ประกาศผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดรถยนต์ส่วนกลาง
14 กันยายน 2565 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565
12 กันยายน 2565 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565
29 สิงหาคม 2565 ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ส่วนกลาง
9 สิงหาคม 2565 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2565
8 สิงหาคม 2565 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
8 กรกฎาคม 2565 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2565
8 มิถุนายน 2565 ประกาศขอเชิญเข้าร่วมเสนอราคาต่อเติมปรับปรุงซ่อมแซม อาคารที่ทำการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
1 2 3 4 5 6

วิสัยทัศน์(Vision)

คุณภาพชีวิตดี เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า การศึกษามีคุณภาพ ครบถ้วนโครงสร้างพื้นฐาน ธรรมาภิบาลเป็นเลิศ

 

  • 24709ทั้งหมด:
  • 0วันนี้:
  • 14เมื่อวานนี้:
  • 233สัปดาห์ที่แล้ว:
  • 68เดือนที่แล้ว:
  • 0ออนไลน์:
  • 7 ธันวาคม 2564เริ่มนับ: