หน้าแรก

ผู้ว่าเมืองนครฯ​ อภินันท์สัญจร​พบประชาชน

1 2 3 4 5 10
23 พฤศจิกายน 2565 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 42/2565
23 พฤศจิกายน 2565 โครงการเข้าวัดวันพระ ณ วัดหญ้า องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
11 พฤศจิกายน 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
10 พฤศจิกายน 2565 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “New Platform Digital Brand Product of Thailand” รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2
9 พฤศจิกายน 2565 ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39/2565
9 พฤศจิกายน 2565 กิจกรรมงานลอยกระทง การประกวดกระทงและธิดานพมาศ (ภาคกลางคืน)
9 พฤศจิกายน 2565 กิจกรรมวันลอยกระทง (การแข่งขันกีฬาที่ประชาชนชื่นชอบ ภาคกลางวัน)
7 พฤศจิกายน 2565 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 บทความ
2 พฤศจิกายน 2565 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 38/2565
25 ตุลาคม 2565 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 37/2565
1 2 3 4 5 21
7 มีนาคม 2565 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
4 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565
17 มกราคม 2565 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564
15 ธันวาคม 2564 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
23 พฤศจิกายน 2564 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564
5 พฤศจิกายน 2564 ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
13 ตุลาคม 2564 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2564
11 ตุลาคม 2564 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
22 กันยายน 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 2 3 4

RSS ระบบ E-GP

วิสัยทัศน์(Vision)

คุณภาพชีวิตดี เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า การศึกษามีคุณภาพ ครบถ้วนโครงสร้างพื้นฐาน ธรรมาภิบาลเป็นเลิศ

 

  • 15640ทั้งหมด:
  • 2วันนี้:
  • 52เมื่อวานนี้:
  • 243สัปดาห์ที่แล้ว:
  • 97เดือนที่แล้ว:
  • 0ออนไลน์:
  • 7 ธันวาคม 2564เริ่มนับ: