หน้าแรก

"เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาทราย ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์/จิตอาสา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาทราย วันที่ 1 ธันวาคม 2566

1 13 14 15
23 พฤษภาคม 2565 โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2565
17 พฤษภาคม 2565 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกปี 2565
12 พฤษภาคม 2565 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16
12 พฤษภาคม 2565 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15
10 พฤษภาคม 2565 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.นาทราย
3 พฤษภาคม 2565 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
30 เมษายน 2565 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14
29 เมษายน 2565 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 2
28 เมษายน 2565 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13
28 เมษายน 2565 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 12
1 13 14 15 16 17 28

วิสัยทัศน์(Vision)

คุณภาพชีวิตดี เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า การศึกษามีคุณภาพ ครบถ้วนโครงสร้างพื้นฐาน ธรรมาภิบาลเป็นเลิศ

 

  • 24709ทั้งหมด:
  • 0วันนี้:
  • 14เมื่อวานนี้:
  • 233สัปดาห์ที่แล้ว:
  • 68เดือนที่แล้ว:
  • 0ออนไลน์:
  • 7 ธันวาคม 2564เริ่มนับ: