หน้าแรก

1 8 9 10
27 เมษายน 2565 นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช​ (นายสุเทพ​ แก้วประดิษฐ์)​ พร้อมนายกฯ​อบต.นาทราย​(ร้อยตำรวจตรีโกศล​ พูลพิพัฒน์), ปลัดอบต.นาทราย(นายจรัญ​ บุญล้อม)​ และคณะทำงานหลายหน่วยงานร่วมลงพื้นที่ตรวจเตรียมความพร้อมในการที่จะเปิดดำเนินการของสนามชนโค​
19 เมษายน 2565 สถิติการให้บริการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/เบี้ยความพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
18 เมษายน 2565 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10
12 เมษายน 2565 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565
12 เมษายน 2565 แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช 2565
12 เมษายน 2565 ขอประชาสัมพันธ์เรื่องการเก็บขยะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
11 เมษายน 2565 โครงการตั้งจุดตรวจเพื่อรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาล ประจำปีงบประมาณ 2565 (เทศกาลสงกรานต์ 2565)
5 เมษายน 2565 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565
28 มีนาคม 2565 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565
24 มีนาคม 2565 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8/2565
1 8 9 10 11 12 21

RSS ระบบ E-GP

วิสัยทัศน์(Vision)

คุณภาพชีวิตดี เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า การศึกษามีคุณภาพ ครบถ้วนโครงสร้างพื้นฐาน ธรรมาภิบาลเป็นเลิศ

 

  • 15641ทั้งหมด:
  • 3วันนี้:
  • 52เมื่อวานนี้:
  • 244สัปดาห์ที่แล้ว:
  • 98เดือนที่แล้ว:
  • 1ออนไลน์:
  • 7 ธันวาคม 2564เริ่มนับ: