โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2565

พลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อบต.นาทราย ดำเนินโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2565
รตต.โกศล พูลพิพัฒน์ นายก อบต.นาทราย ให้การต้อนรับและร่วมจัดทำแผนพลังงานชุมชน พร้อมกับ ปลัด รองปลัด ส.อบต. และผู้นำชุมชน ในวันศุกร์ ที่ 20 พค. 2565 เวลา 9.00 ณ ห้องประชุม อบต.นาทราย

ดาวน์โหลดไฟล์