โครงการหนูน้อยปลอดภัยใส่ใจสวมหมวกนิรภัย

ร้อยตำรวจตรีโกศล พูลพิพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาทราย เข้าร่วมโครงการหนูน้อยปลอดภัยใส่ใจสวมหมวกนิรภัย ในวันพุธ ที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 -11.30 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาทราย

ดาวน์โหลดไฟล์

ศพด.อบรมจราจร ปี66_๒๓๐๘๓๑_6


ศพด.อบรมจราจร ปี66_๒๓๐๘๓๑_7


ศพด.อบรมจราจร ปี66_๒๓๐๘๓๑_12


ศพด.อบรมจราจร ปี66_๒๓๐๘๓๑_23


ศพด.อบรมจราจร ปี66_๒๓๐๘๓๑_29