โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลและสร้างความโปร่งใสในองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

ร้อยตำรวจตรีโกศล พูลพิพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลและสร้างความโปร่งใสในองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ในวันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช โดยนายมาโนช เสวีพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย กล่าวรายงาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำฝ่ายปครอง ผู้สูงอายุ อสม.ตำบลนาทราย พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างตำบลนาทราย และครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาทราย

ดาวน์โหลดไฟล์

อบรม ปปช.ปี66_๒๓๐๘๒๘_21


อบรม ปปช.ปี66_๒๓๐๘๒๘_30


อบรม ปปช.ปี66_๒๓๐๘๒๘_29


อบรม ปปช.ปี66_๒๓๐๘๒๘_18


อบรม ปปช.ปี66_๒๓๐๘๒๘_34