โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาทราย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2566 (กิจกรรมวิชาการ) การประกวดผลงานเด็กเล็กอายุ 3-5 ปี ฐานที่ 1 สร้างสรรค์ (สีสรรหรรษาบนกระเป๋าผ้า) ฐานที่ 2 ปัญญาและภาษา (สายคล้องแม่สฝีมือหนู)

วันพุธ ที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 09.00น. ร้อยตำรวจตรีโกศล พูลพิพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงาจ้าง เข้าร่วมโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาทราย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2566 (กิจกรรมวิชาการ) การประกวดผลงานเด็กเล็กอายุ 3-5 ปี ฐานที่ 1 สร้างสรรค์ (สีสรรหรรษาบนกระเป๋าผ้า) ฐานที่ 2 ปัญญาและภาษา (สายคล้องแม่สฝีมือหนู)

ดาวน์โหลดไฟล์

S__1654823


S__1654826


S__1654827


S__1654828


S__1654829