โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ ประจำปี 2564

กิจกรรมแจกวัคซีน พร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  ประจำปี 2564

ดาวน์โหลดไฟล์

S__25280518


S__21545039


IMG_3492


IMG_3475


IMG_3471