โครงการตั้งจุดตรวจเพื่อรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาลเทศกาลปีใหม่ 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ได้ตั้งจุดตรวจเพื่อรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ระหว่าง 29 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565 ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ที่ 402/2565 ในระหว่าง วันที่ 29 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565 รวมจำนวน 7 วัน

ดาวน์โหลดไฟล์

ดำเนินการเปิดโครงการ


ดำเนินการเปิดโครงการ


ดำเนินตามโครงการตั้งจุดตรวจฯ


ดำเนินการตามโครงการตั้งจุดตรวจฯ