โครงการตั้งจุดตรวจเพื่อรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เทศการปีใหม่ 2566)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ได้จัดทำโครงการตั้งจุดตรวจเพื่อรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เทศกาลปีใหม่ 2566)

ร้อยตำรวจตรีโกศล พูลพิพัฒน์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย และฝ่ายปกครองในพื้นที่ตำบลนาทราย ผสานความร่วมมือในระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่        4 มกราคม 2566 ซึ่งมีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวันและมีการใหช้รถใช้ถนนเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนา และเดินทางท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุสูงกว่า     ในช่วงเวลาปกติ  และคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนได้กำหนดช่วงรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 ช่วงควบคุมเข้มข้น เพื่อให้ประชาชนเดินทางอย่างสุขใจกับชีวิตวิถีใหม่ที่ห่างไกลอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่

ดาวน์โหลดไฟล์