โครงการตั้งจุดตรวจเพื่อรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาล ประจำปีงบประมาณ 2565 (เทศกาลสงกรานต์ 2565)

อบต.นาทรายตั้งจุดตรวจเพื่อรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาล (เทศกาลสงกรานต์ 2565) ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565

เพื่อคอยดูแลช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชม. ที่เดินทางผ่านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

ให้การต้อนรับและเปิดจุดตรวจเทศกาลสงกรานต์แระจำปี 65

 

ดาวน์โหลดไฟล์