เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ครั้งแรก

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย และอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ได้ประกาศกำหนดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ครั้งแรก ในวันที่ 5 มกราคม 2565 ตั้งแต่วเลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาทราย

ดาวน์โหลดไฟล์

การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย (ครั้งแรก)


การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย (ครั้งแรก)


แต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย


แต่งตั้งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย


การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย (ครั้งแรก)