องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

ร้อยตำรวจตรีโกศล พูลพิพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย พร้อมคณะทำงาน U2T ตำบลนาทราย ได้เข้าร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.30 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

ดาวน์โหลดไฟล์