องค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายจัดโครงการพบปะผู้นำชุมชน ปรึกษางาน ประสานการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายจัดโครงการพบปะผู้นำชุมชน ปรึกษางาน ประสานการพัฒนา ในวันที่ 16 มกราคม 2566

ร้อยตำรวจโกศล  พูลพิพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย พร้อมด้วย นายอนุพงค์  ชูโลก นายมาโนช  เสวีพงศ์ รองนายกอบต. สมาชิกสภาอบต. และหัวหน้าส่วนราชการ พบปะผู้นำชุมชนในหมู่ที่ 1 ตำบลนาทราย เพื่อรับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะการดำเนินงานต่างๆ ของอบต.นาทราย โดยมีกำนันวัชรา ชุมธรรม กำนันตำบลนาทราย ผู้ใหญ่สมควร  พิมพันธ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ทีที่ 1 คณะกรรมการหมู่บ้าน แกนนำอสม. แกนนำรมรมผู้สูงอายุ เข้าร่วมพบปะพูดคุย

ดาวน์โหลดไฟล์

400734


400738


400742


400743


400747_0