ลงนามถวายพระพรออนไลน์ เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ขอเชิญร่วมถวายพระพรชัยมงคล ตลอดเดือนพฤษภาคม 2565