ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2566 ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00-15.30 น. ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2566 ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00-15.30 น. ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

ดาวน์โหลดไฟล์

S__12345378


S__12345377


S__12345383