ประชุม U2T ตำบลนาทราย เฟส2 เรื่องการสนับสนุนงบประมาณ

ประชุม U2T ตำบลนาทราย เฟส 2 เรื่องการสนับสนุนงบประมาณการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมการตลาดให้กลุ่มอาชีพ

  1. กลุ่มเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ ตำบลนาทราย
  2. กลุ่มไก่ไข่อารมณ์ดี โพธิ์ขึ้นม้า

ดาวน์โหลดไฟล์