ประชุมนวัตกรรมการทำปุ๋ยหมักและถ่านไร้ควัน

การเข้าร่วมประชุมนวัตกรรมการทำปุ๋ยหมักและถ่านไร้ควัน จากอาจารย์ราชภัฎนครศรีธรรมราช และนักจัดการทางสังคมตำบลนาทราย

ณ โรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาทราย วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น

ดาวน์โหลดไฟล์

186995