ประชุมการจัดการพลังงานชุมชน ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการจัดบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ณ โรงแรมทวินโลตัส

ประชุมการจัดการพลังงานชุมชน ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการจัดบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน

ณ โรงแรมทวินโลตัส

ดาวน์โหลดไฟล์

เข้าร่วมประชุมพลังงาน