ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)

ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) จำนวน 1 อัตรา

ดาวน์โหลดไฟล์

การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) จำนวน 1 อัตรา