ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามประกาศแนบท้าย

ดาวน์โหลดไฟล์

Scan_140229