ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสอบ

ดาวน์โหลดไฟล์