ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๑๗-๐๕ สายบ้านล่าง-ในดอน หมู่่ที่ ๑ ตำบลนาทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดไฟล์

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ_compressed