ประกาศจ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อให้ออกแบบ เขียนแบบ และรับรองแบบ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ดาวน์โหลดไฟล์

Scan_102557