ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ได้กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย

ดาวน์โหลดไฟล์

Scan_113749