นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช​ (นายสุเทพ​ แก้วประดิษฐ์)​ พร้อมนายกฯ​อบต.นาทราย​(ร้อยตำรวจตรีโกศล​ พูลพิพัฒน์), ปลัดอบต.นาทราย(นายจรัญ​ บุญล้อม)​ และคณะทำงานหลายหน่วยงานร่วมลงพื้นที่ตรวจเตรียมความพร้อมในการที่จะเปิดดำเนินการของสนามชนโค​

นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช​ (นายสุเทพ​ แก้วประดิษฐ์)​ พร้อมนายกฯ​อบต.นาทราย​(ร้อยตำรวจตรีโกศล​ พูลพิพัฒน์), ปลัดอบต.นาทราย(นายจรัญ​ บุญล้อม)​
และคณะทำงานหลายหน่วยงาน​ ผสานความร่วมมือ​นำทีมผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองนครศรีฯ(นายอนันท์​ พรมนิน), ผู้อำนวย​การ​รพ.สต.บ้านปลายท่า, กำนันตำบลนาทราย
(นายวัชรา​ ชุมธรรม)​ร่วมลงพื้นที่ตรวจเตรียมความพร้อมในการที่จะเปิดดำเนินการของสนามชนโค​ หมู่ที่​ 2​ตำบลนาทราย​ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช​ จังหวัดนครศรีธรรมราช​ เมื่อเวลา​ 10.00 น.​ วันที่​ 27​ เมษายน​ 2565
ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี

ดาวน์โหลดไฟล์