ดาวน์โหลดไฟล์

นายกอบต.นาทรายให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์รงค์ บุญสวยขวัญ (ส.ส.นครศรีธรรมราช)


นายกอบต.นาทรายให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์รงค์ บุญสวยขวัญ (ส.ส.นครศรีธรรมราช)


นายกอบต.นาทรายให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์รงค์ บุญสวยขวัญ (ส.ส.นครศรีธรรมราช)


นายกอบต.นาทรายให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์รงค์ บุญสวยขวัญ (ส.ส.นครศรีธรรมราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายให้การต้อนรับพร้อมคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางการดำเนินงานด้านต่างๆ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลนาทรายได้รับประโยชน์ในการบริหารจัดการด้านต่างๆ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565


นายกอบต.นาทรายให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์รงค์ บุญสวยขวัญ (ส.ส.นครศรีธรรมราช)