จังหวัดนครศรีธรรมราชขอส่งสรุปผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 27 และการประชุมสุดยอดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

จังหวัดนครศรีธรรมราชขอส่งสรุปผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 27 และการประชุมสุดยอดอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องมาเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์

a_240316_144149