จดหมายข่าว

23 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ดำเนินการจัดกิจกรรมสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
10 พฤศจิกายน 2565 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “New Platform Digital Brand Product of Thailand” รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2
23 มิถุนายน 2563 จดหมายข่าว ฉบับที่ 3/2563
22 มกราคม 2563 จดหมายข่าว ฉบับที่ 2/2563
7 มกราคม 2563 จดหมายข่าว ฉบับที่ 1/2563
30 มีนาคม 2561 จดหมายข่าว ปี 61 ฉบับที่ 4
5 มกราคม 2561 จดหมายข่าว ปี 61 ฉบับที่ 3
15 ธันวาคม 2560 จดหมายข่าว ปี 61 ฉบับที่ 2
8 พฤศจิกายน 2560 จดหมายข่าว ปี 61 ฉบับที่ 1
6 มีนาคม 2560 จดหมายข่าว ปี 60 ฉบับที่ 3
1 2