ข้อมูลการจัดเก็บรายได้

ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ไตรมาศที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
565
22 เม.ย. 2562
2 รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ไตรมาศที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
559
18 ม.ค. 2562
3 ผลการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
559
22 พ.ย. 2561
4 ข้อมูลการจัดเก็บรายได้ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2561 a_020718_110306 ดาวน์โหลดเอกสาร
567
02 ก.ค. 2561
5 ข้อมูลจัดเก็บรายได้ ไตรมาส 2/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
554
09 เม.ย. 2561
6 ข้อมูลจัดเก็บรายได้ ไตรมาส 1/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
552
10 ม.ค. 2561
7 สถิติผู้มาชำระภาษีประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
571
08 ธ.ค. 2560
8 ข้อมูลจัดเก็บรายได้ ไตรมาส 4/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
570
09 ต.ค. 2560
9 ข้อมูลจัดเก็บรายได้ ไตรมาส 3/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
551
05 ก.ค. 2560
10 ข้อมูลจัดเก็บรายได้ ไตรมาส 2/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
561
07 เม.ย. 2560
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ข้อมูลจัดเก็บรายได้ ไตรมาส 1/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
533
11 ม.ค. 2560
12 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
536
03 ต.ค.