ที่ทำการ

 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
หมู่ที่ 1 ตำบลนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
โทรศัพท์ : 0-7576-4101
ติดต่อ สำนักงานปลัด กด 11   ติดต่อกองคลัง กด 12    ติดต่อกองช่าง กด 13
ติดต่อปลัด อบต. กด 14   ติดต่อนายก กด 15
โทรสาร กด 16   E- mail : office@nasai.go.th
Web Site : WWW.NASAI.GO.TH
Facebook : อบต.นาทราย เมืองนครศรีธรรมราช