กิจกรรมเยี่ยมเสริมพลังแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว LTC และการดูแลระยะสุดท้าย

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ร้อยตำรวจตรีโกศล พูลพิพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ร่วมกิจกรรมเยี่ยมเสริมพลังแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว LTC และการดูแลระยะสุดท้าย โดยโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชร่วมกับ อสม.ในพื้นที่ตำบลนาทราย และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลายท่า โดยร่วมผนึกและระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้ปฏิบัติงานจริงเพื่อให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ดาวน์โหลดไฟล์

S__1523991


S__1523977


S__1523979


S__1523981


S__1523982