กิจกรรมร่วมกิจกรรมทำความสะอาด (Bib Cleaning Day)

โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด (Bib Cleaning Day) ในวันเสาร์ ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป

โดยถ่ายทอนสดออนไลท์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom จากวัดเขียนเขตพระอารามหลวง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ได้จัดกิจกรรม ขึ้นในวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดหญ้า หมู่ที่ 2 ตำบลนาทราย

อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ดาวน์โหลดไฟล์