จัดกิจกรรม “เพ้นท์สีเติมสัน สานฝันผ้าปาเต๊ะ”ยกระดับและสร้างอาชีพใหม่ให้แก่กลุ่มสตรีในตำบลนาทราย

“กลุ่มเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะตำบลนาทราย” ได้ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย และ นักจัดการทางสังคมตำบลนาทราย (U2T ตำบลนาทราย) โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช กำหนดดำเนินการจัดกิจกรรม “เพ้นท์สีเติมสัน สานฝันผ้าปาเต๊ะ” โครงการ การเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับและสร้างอาชีพใหม่ให้แก่กลุ่มสตรีในตำบลนาทราย และส่งเสริมให้สตรีในตำบลนาทรายใช้เวลาว่างจากงานประจำมาทำอาชีพเสริมเป็นการเพิ่มช่องทางรายได้ให้กับครอบครัว สามารถนำไปสู่การเปิดตลาดสินค้าชุมชน โดยนำความรู้ของเด็กรุ่นใหม่เข้ามาช่วย ตามแนวคิดการทำตลาดยุคใหม่และช่องทางการจัดจำหน่ายในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ในการพัฒนาตำบลต่อไป ในวันศุกร์ ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. ณ ที่ทำการกลุ่มเพ๊นท์ผ้าปาเต๊ะตำบลนาทราย  หมู่ที่ 6 ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ดาวน์โหลดไฟล์

196808


196809


196814


196810


196816
  • กลุ่มเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะตำบลนาทราย