หน้าแรก

1 2 3 6
20 มิถุนายน 2565 กิจกรรมโครงการการสร้างวิทยากรชุมชนทางเทคโนโลยีสมัยใหม่วิถี New Normal พื้นที่ตำบลนาทราย
17 มิถุนายน 2565 เชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม เรื่องการสร้างวิทยากรชุมชน ทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ วิถี New Normal
15 มิถุนายน 2565 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2566-2570
14 มิถุนายน 2565 เชิญชวน น้องๆ อายุ 9-18 ปี ตอบแบบสำรวจเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยออนไลน์ ลุ้นรับรางวัลมากมาย
13 มิถุนายน 2565 โครงการปรับปรุง แก้ไข ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.นาทราย
23 พฤษภาคม 2565 โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2565
1 2 3 22
8 มิถุนายน 2565 ประกาศขอเชิญเข้าร่วมเสนอราคาต่อเติมปรับปรุงซ่อมแซม อาคารที่ทำการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
6 มิถุนายน 2565 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2565
9 พฤษภาคม 2565 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2565
11 เมษายน 2565 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565
31 มีนาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจำหน่ายพัสดุ ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
7 มีนาคม 2565 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
4 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565
17 มกราคม 2565 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564
15 ธันวาคม 2564 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
1 2 3

RSS ระบบ E-GP

วิสัยทัศน์(Vision)

คุณภาพชีวิตดี เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า การศึกษามีคุณภาพ ครบถ้วนโครงสร้างพื้นฐาน ธรรมาภิบาลเป็นเลิศ

 

  • 5154ทั้งหมด:
  • 25วันนี้:
  • 32เมื่อวานนี้:
  • 227สัปดาห์ที่แล้ว:
  • 879เดือนที่แล้ว:
  • 1ออนไลน์:
  • 7 ธันวาคม 2564เริ่มนับ: