หน้าแรก

1 2 3 17
11 เมษายน 2567 โครงการแข่งขันกีฬานาทรายเกมส์ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2567 ณ สนามก๊ฬาโรงเรียนวัดน้ำสรง (เดิม) หมู่ที่ 3 ตำบลนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
11 เมษายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย จัดให้มีการตั้งจุดบริการ/ด่านชุมชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 -17 เมษายน 2567 ณ หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย หมู่ที่ 1 ตำบลนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
5 เมษายน 2567 ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันกีฬานาทรายเกมส์ ครั้งที่ 13 ประจำปี พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 9-11 เมษายน 2567 ณ โรงเรียนวัดน้ำสรง (เดิม) หมู่ที่ 3 ตำบลนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
5 เมษายน 2567 ประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวันเสาร์ ที่ 13 เมษายน 2567 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดน้ำสรง (เดิม) หมู่ที่ 3 ตำบลนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
29 มีนาคม 2567 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
28 มีนาคม 2567 โครงการจัดงานส่งเสริมการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาทราย ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567
27 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ได้ดำเนินการจัดงาน “MOI Waste Bank Week” มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ” ณ ธนาคารขยะ หมู่ที่ 2 ตำบลนาทราย
6 มีนาคม 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2567
16 กุมภาพันธ์ 2567 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 ในวันพฤหัสบดี ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
7 กุมภาพันธ์ 2567 ประชุมคณะกรรมการบริหารธนาคารขยะองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
1 2 3 29
31 มกราคม 2567 ประกาศผู้ชนะการจำหน่ายพัสดุ ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ธันวาคม 2566 ประกาศการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
4 ธันวาคม 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร. ในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖
1 พฤศจิกายน 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.๑ ในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖
3 ตุลาคม 2566 ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
1 กันยายน 2566 ประกาศจ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อให้ออกแบบ เขียนแบบ และรับรองแบบ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
15 สิงหาคม 2566 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๑๗-๐๕ สายบ้านล่าง-ในดอน หมู่่ที่ ๑ ตำบลนาทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 มีนาคม 2566 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2566
28 กุมภาพันธ์ 2566 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
1 2 3 6

วิสัยทัศน์(Vision)

คุณภาพชีวิตดี เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า การศึกษามีคุณภาพ ครบถ้วนโครงสร้างพื้นฐาน ธรรมาภิบาลเป็นเลิศ

 

  • 29493ทั้งหมด:
  • 20วันนี้:
  • 17เมื่อวานนี้:
  • 183สัปดาห์ที่แล้ว:
  • 350เดือนที่แล้ว:
  • 0ออนไลน์:
  • 7 ธันวาคม 2564เริ่มนับ: