หน้าแรก

"เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาทราย ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์/จิตอาสา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาทราย วันที่ 1 ธันวาคม 2566

1 2 3 15
20 พฤศจิกายน 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2567
13 พฤศจิกายน 2566 หลักเกณฑ์ประกวดธิดานพมาศ ประกวดกระทง และการกติกาการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ในงานลอยกระทง ประจำปี 2566
2 พฤศจิกายน 2566 ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
2 พฤศจิกายน 2566 ประชาสัมพันธ์การเปิดศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service :OSS)
1 พฤศจิกายน 2566 เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
24 ตุลาคม 2566 คู่มือการดำเนินคดีปกครองสำหรับประชาชน
24 ตุลาคม 2566 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 33-34/2566
18 ตุลาคม 2566 การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
11 ตุลาคม 2566 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
27 กันยายน 2566 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30/2566
1 2 3 28
3 ตุลาคม 2566 ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
1 กันยายน 2566 ประกาศจ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อให้ออกแบบ เขียนแบบ และรับรองแบบ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
15 สิงหาคม 2566 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๑๗-๐๕ สายบ้านล่าง-ในดอน หมู่่ที่ ๑ ตำบลนาทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 มีนาคม 2566 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2566
28 กุมภาพันธ์ 2566 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
31 มกราคม 2566 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566
13 มกราคม 2566 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดมะม่วงปลายแขน-รพ.สต.บ้านปลายท่า รหัสทางหลวงท้องถิ่น สาย นศ.ถ.117-01 บ้านปลายท่า หมู่ที่ 1 ตำบลนาทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 โครงการ
6 มกราคม 2566 ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดมะม่วงปลายแขน-รพ.สต.บ้านปลายท่า รหัสทางหลวงท้องถิ่น สาย นศ.ถ.117-01 บ้านปลายท่า หมู่ที่ 1 ตำบลนาทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 โครงการ
5 มกราคม 2566 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565
1 2 3 6

วิสัยทัศน์(Vision)

คุณภาพชีวิตดี เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า การศึกษามีคุณภาพ ครบถ้วนโครงสร้างพื้นฐาน ธรรมาภิบาลเป็นเลิศ

 

  • 24709ทั้งหมด:
  • 0วันนี้:
  • 14เมื่อวานนี้:
  • 233สัปดาห์ที่แล้ว:
  • 68เดือนที่แล้ว:
  • 0ออนไลน์:
  • 7 ธันวาคม 2564เริ่มนับ: