หน้าแรก

ผู้ว่าเมืองนครฯ​ อภินันท์สัญจร​พบประชาชน

1 2 3 10
31 มกราคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่องประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
30 มกราคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่องประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
24 มกราคม 2566 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/25666
24 มกราคม 2566 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สุ่ชุมชน ครั้งที่ 48-49/2565
23 มกราคม 2566 เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ
19 มกราคม 2566 ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566
10 มกราคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
9 มกราคม 2566 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 47/2565
6 มกราคม 2566 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็กเล็ก (ทักษะ)
29 ธันวาคม 2565 โครงการตั้งจุดตรวจเพื่อรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เทศการปีใหม่ 2566)
1 2 3 21
13 มกราคม 2566 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดมะม่วงปลายแขน-รพ.สต.บ้านปลายท่า รหัสทางหลวงท้องถิ่น สาย นศ.ถ.117-01 บ้านปลายท่า หมู่ที่ 1 ตำบลนาทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 โครงการ
6 มกราคม 2566 ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดมะม่วงปลายแขน-รพ.สต.บ้านปลายท่า รหัสทางหลวงท้องถิ่น สาย นศ.ถ.117-01 บ้านปลายท่า หมู่ที่ 1 ตำบลนาทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 โครงการ
29 ธันวาคม 2565 โครงการตั้งจุดตรวจเพื่อรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เทศการปีใหม่ 2566)
14 พฤศจิกายน 2565 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจ้ดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2565
31 ตุลาคม 2565 ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
5 ตุลาคม 2565 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565
16 กันยายน 2565 ประกาศผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดรถยนต์ส่วนกลาง
14 กันยายน 2565 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565
12 กันยายน 2565 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565
1 2 3 4

RSS ระบบ E-GP

วิสัยทัศน์(Vision)

คุณภาพชีวิตดี เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า การศึกษามีคุณภาพ ครบถ้วนโครงสร้างพื้นฐาน ธรรมาภิบาลเป็นเลิศ

 

  • 15641ทั้งหมด:
  • 3วันนี้:
  • 52เมื่อวานนี้:
  • 244สัปดาห์ที่แล้ว:
  • 98เดือนที่แล้ว:
  • 0ออนไลน์:
  • 7 ธันวาคม 2564เริ่มนับ: