หน้าแรก

1 2 3 15
27 กันยายน 2566 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30/2566
15 กันยายน 2566 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันศุกร์ ที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
8 กันยายน 2566 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 28/2566
30 สิงหาคม 2566 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26/2566
28 สิงหาคม 2566 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
24 สิงหาคม 2566 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
11 สิงหาคม 2566 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2566 ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00-15.30 น. ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
10 สิงหาคม 2566 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ในวันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
4 สิงหาคม 2566 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 24/2566
3 สิงหาคม 2566 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัย และถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวิชราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566
1 2 3 27
1 กันยายน 2566 ประกาศจ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อให้ออกแบบ เขียนแบบ และรับรองแบบ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
15 สิงหาคม 2566 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๑๗-๐๕ สายบ้านล่าง-ในดอน หมู่่ที่ ๑ ตำบลนาทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 มีนาคม 2566 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2566
28 กุมภาพันธ์ 2566 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
31 มกราคม 2566 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566
13 มกราคม 2566 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดมะม่วงปลายแขน-รพ.สต.บ้านปลายท่า รหัสทางหลวงท้องถิ่น สาย นศ.ถ.117-01 บ้านปลายท่า หมู่ที่ 1 ตำบลนาทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 โครงการ
6 มกราคม 2566 ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดมะม่วงปลายแขน-รพ.สต.บ้านปลายท่า รหัสทางหลวงท้องถิ่น สาย นศ.ถ.117-01 บ้านปลายท่า หมู่ที่ 1 ตำบลนาทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 โครงการ
5 มกราคม 2566 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565
29 ธันวาคม 2565 โครงการตั้งจุดตรวจเพื่อรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เทศการปีใหม่ 2566)
1 2 3 6

RSS ระบบ E-GP

วิสัยทัศน์(Vision)

คุณภาพชีวิตดี เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า การศึกษามีคุณภาพ ครบถ้วนโครงสร้างพื้นฐาน ธรรมาภิบาลเป็นเลิศ

 

  • 22284ทั้งหมด:
  • 29วันนี้:
  • 38เมื่อวานนี้:
  • 277สัปดาห์ที่แล้ว:
  • 836เดือนที่แล้ว:
  • 1ออนไลน์:
  • 7 ธันวาคม 2564เริ่มนับ: