หน้าแรก

1 2 3 6
17 มกราคม 2565 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อปรับปรุงดูแลความสะอาด และความเป็นระเบียบร้อยตลอดเส้นทางเสด็จฯ ทางหลวงหมายเลข 4103
14 มกราคม 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย และบุคลากร รพ.สต.และอสม. ลงพื้นที่ มอบวัสดุสิ่งของ ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ตำบลนาทราย
13 มกราคม 2565 ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)
10 มกราคม 2565 โครงการ “การจัดการประชากรสุนัขจรจัดประเทศไทย” หรือ CNVR ออกหน่วยทำหมันเคลื่อนที่ พื้นที่ตำบลนาทราย
5 มกราคม 2565 โครงการตั้งจุดตรวจเพื่อรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาลเทศกาลปีใหม่ 2565
5 มกราคม 2565 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ครั้งแรก
1 2 3 7
15 ธันวาคม 2564 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
23 พฤศจิกายน 2564 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564
5 พฤศจิกายน 2564 ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
13 ตุลาคม 2564 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2564
22 กันยายน 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 กันยายน 2564 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564
10 สิงหาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 สิงหาคม 2564 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564
6 สิงหาคม 2564 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
1 2

RSS ระบบ E-GP

วิสัยทัศน์(Vision)

คุณภาพชีวิตดี เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า การศึกษามีคุณภาพ ครบถ้วนโครงสร้างพื้นฐาน ธรรมาภิบาลเป็นเลิศ

 

  • 665ทั้งหมด:
  • 1วันนี้:
  • 10เมื่อวานนี้:
  • 114สัปดาห์ที่แล้ว:
  • 342เดือนที่แล้ว:
  • 0ออนไลน์:
  • 7 ธันวาคม 2564เริ่มนับ: