ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
30 เม.ย. 2563
2 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
08 เม.ย. 2563
3 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
10 มี.ค. 2563
4 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
11 ก.พ. 2563
5 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
08 ม.ค. 2563
6 ประกาศการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
26 ธ.ค. 2562
7 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
06 ธ.ค. 2562
8 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
07 พ.ย. 2562
9 ประกาศ อบต.นาทราย เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
07 ต.ค. 2562
10 ประกาศเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
07 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41