ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศจ้างเหมาต่อเติมอาคารห้องประชุมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
7
21 ก.ค. 2564
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาสที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
19 ก.ค. 2564
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
6
15 ก.ค. 2564
4 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
06 ก.ค. 2564
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
8
24 มิ.ย. 2564
6 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
184
04 มิ.ย. 2564
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
6
24 พ.ค. 2564
8 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
549
12 พ.ค. 2564
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
5
30 เม.ย. 2564
10 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
550
28 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49