ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
07 พ.ย. 2562
2 ประกาศ อบต.นาทราย เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
07 ต.ค. 2562
3 ประกาศเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
07 ต.ค. 2562
4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการจำหน่ายพัสดุ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
9
30 ก.ย. 2562
5 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
16 ก.ย. 2562
6 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยบ้านล่าง - ฝายตาแย้ม หมู่ที่ 1 ตำบลนาทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
24
02 เม.ย. 2562
7 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนางปัน - บ้านนายสาคร หมู่ที่ 2 ตำบลนาทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
11
02 เม.ย. 2562
8 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนางผาด - วัดยางสูง หมู่ที่ 4 ตำบลนาทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
14
02 เม.ย. 2562
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา/รายงานผลการพิจารณาจ้างต่อเติมหลังคาห้องครัวองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย หมู่ที่ 1 ตำบลนาทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
17
06 มี.ค. 2562
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา/รายงานผลการพิจารณาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางผาด-วัดยางสูง หมู่ที่ 4 ตำบลนาทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
18
05 มี.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40