แผนการตรวจสอบภายใน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
1236
16 ม.ค. 2561
2 มาตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
274
16 ม.ค. 2561
3 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
275
16 ม.ค. 2561
4 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
89
06 ธ.ค. 2559
5 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
70
03 พ.ย. 2558
6 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
81
03 พ.ย. 2557
7 รายงานการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
136
10 พ.ย. 2555
8 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ดาวน์โหลดเอกสาร
156
09 พ.ย. 2555
9 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายเรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน ดาวน์โหลดเอกสาร
359
08 พ.ย. 2555
10 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
79
03 พ.ย. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : 1