ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวสารศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3-4/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
199
08 มี.ค. 2564
2 ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1-2/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
193
28 ม.ค. 2564
3 โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ ดาวน์โหลดเอกสาร
608
09 มิ.ย. 2560
4 คำสั่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
697
01 ต.ค. 2558
5 การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการนํ้ามัน ดาวน์โหลดเอกสาร
660
21 ก.ค. 2558
6 คู่มือสำหรับประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
688
21 ก.ค. 2558
7 คู่มือสำหรับประชาชน: การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการนํ้ามัน หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
681
21 ก.ค. 2558
8 คู่มือสำหรับประชาชน: การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการนํ้ามัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอน ออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
666
21 ก.ค. 2558
9 คู่มือสำหรับประชาชน: การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการนํ้ามัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอน ออกใบอนุญาต) หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
666
21 ก.ค. 2558
10 คู่มือสำหรับประชาชน: การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการนํ้ามัน หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
664
21 ก.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5
ผังงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รอการบันทึก