ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
27 พ.ค. 2563
2 ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17-18/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
26 พ.ค. 2563
3 ข้อมูลข่าวสารเพื่่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10-12 /2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
30 เม.ย. 2563
4 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
30 เม.ย. 2563
5 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
30 เม.ย. 2563
6 การประกาศยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียน ดาวน์โหลดเอกสาร
17
16 เม.ย. 2563
7 การขอเลื่อนรับเอกสารลงทะเบียนคืนค่าประกันการใช้ไฟฟ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
15
25 มี.ค. 2563
8 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7-8/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
24 มี.ค. 2563
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่องการบังคับใช้ข้อบัญญัติ การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
18 มี.ค. 2563
10 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ดาวน์โหลดเอกสาร
23
16 มี.ค. 2563
11 ข้อมูลข่าวสารเพื่่่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
11 มี.ค. 2563
12 ข้อมูลข่าวสารเพื่่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
28 ก.พ. 2563
13 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
18
27 ม.ค. 2563
14 ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
09 ธ.ค. 2562
15 รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
24 ต.ค. 2562
16 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
19
07 มิ.ย. 2562
17 ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.นาทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
28 พ.ค. 2562
18 ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
42
02 พ.ค. 2562
19 การระงับและป้องกันอัคคีภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
157
04 เม.ย. 2562
20 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
13
04 เม.ย. 2562
21 ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.นาทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
27 มี.ค. 2562
22 ร่วมรณรงค์ป้องกันภัยแล้ง และอัคคีภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
40
14 มี.ค. 2562
23 จดหมายข่าว ฉบับที่ 2/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
05 มี.ค. 2562
24 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2562 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
15 ก.พ. 2562
25 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
11
11 ก.พ. 2562
26 ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.นาทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
28 ม.ค. 2562
27 กำหนดเวลาการชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
04 ม.ค. 2562
28 กำหนดเวลาการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
04 ม.ค. 2562
29 กำหนดเวลาการชำระภาษีป้าย ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
04 ม.ค. 2562
30 ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
03 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13