ข่าวสารอาเซียน
เรื่อง : จังหวัดนครศรีธรรมราชขอส่งสรุปผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 27 และการประชุมสุดยอดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  รายละเอียด :      จังหวัดนครศรีธรรมราชขอส่งสรุปผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 27 และการประชุมสุดยอดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 738 คน