แผนการตรวจสอบภายใน
เรื่อง : กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
  รายละเอียด : กฎบัตรการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 155 คน