แผนการตรวจสอบภายใน
เรื่อง : คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายเรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน
  รายละเอียด : คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 พฤศจิกายน 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 932 คน