ข่าวสารอาเซียน
เรื่อง : คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่องแต่งตั้ง Mr. ASEAN ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
  รายละเอียด :           คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่องแต่งตั้ง Mr. ASEAN ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 837 คน