ข่าวสารอาเซียน
เรื่อง : ประการองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลอาเซียนประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
  รายละเอียด :             ประการองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลอาเซียนประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 852 คน