ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
  รายละเอียด : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัคซีนตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าพื้นที่ตำบลนาทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 6 คน