ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : องค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายขอความร่วมมือตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT ประจำปี 2564
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายขอความร่วมมือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT ประจำปี 2564
ทางช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
https://itas.nacc.go.th/go/eit/76saz5


  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 มีนาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 609 คน